top of page

Spelenderwijs

 Spelenderwijs

Spelenderwijs coachen

Ik geloof in het herstellend vermogen van kinderen, die te kampen hebben sociaal-emotionele problematiek. Bijvoorbeeld; angstig zijn, extreem boos of juist verlegen zijn of last van faalangst hebben. 

Het kind geeft in zijn gedrag aan, dat het zich niet verder kan ontwikkelen. Dit is een duidelijk signaal, welke ik zie als een hulpvraag van het kind. Normaliter doen kinderen dit onbewust, omdat ze geen woorden kunnen geven aan de problematiek die ze ervaren.

In de loop van de tijd dat ik als leerkracht werkzaam ben ervaar ik, dat er steeds meer kinderen met sociaal emotionele problemen en stoornissen te kampen hebben bijv.; autisme, ADHD, gedragsstoornissen, angststoornissen, somatoforme stoornissen, ed.. Maar ook misbruik, verwaarlozing, en kinderen die daardoor getraumatiseerd zijn en geen contact met hun omgeving kunnen maken, vervolgens worden gepest en buiten gesloten. Op school wordt hier helaas weinig ondersteuning geboden gewoon door gebrek aan interne kennis en vaardigheden.

De kinderen die met deze problematiek te kampen hebben, verliezen de binding met anderen, verliezen levensvreugde, staan volledig stil in hun ontwikkeling en komen vaak in een isolement terecht.

Ik vraag mezelf dat altijd af: "Wat zit hierachter, welke stap in ontwikkeling heeft het kind gemist en moet het kind nog maken voor het verder kan?"

Tijdens de spelsessies verdiep ik me in de spelbeelden, die het kind laat zien. En in wat de stagnatie in de ontwikkeling van het kind ons wil vertellen. Om tijdig te voorkomen dat het kind een eventuele stoornis hierbij ontwikkelt.

Ik heb ondervonden dat een kind last had van alarmerende angstige gevoelens en zichzelf als een pechvogel ervoer, door de spelcoaching weer in zijn eigen kracht kwam.

Spelenderwijs leerde het kind zijn behoeften aan te voelen, te verwoorden, zo brachten we spelenderwijs zijn ontwikkelingsstroom weer op gang. Het kind maakt nu positief contact met zijn ouders, met kinderen op school en voelt zich weer verbonden met het leven.

Het is zo mooi om het  helingsproces van dichtbij mee te maken. Het is alsof je een zaadje zaait in goede aarde en vervolgens groeit dat zaadje zelf op en komt uiteindelijk tot bloei!

normering diploma spelth. YV.jpg
levy 229-1.jpg
kindercoach.jpg
konijnhoofd.jpg
Getraumatiseerde kinderen

Ik ben bevoegd om ondersteuning te bieden aan getraumatiseerde kinderen. En hierbij voor de leerkracht een specifiek steunplan schrijven, waardoor het getraumatiseerde kind ook in de klas beter tot zijn recht komt. Als je hulp nodig hebt, vul dan jouw hulpvraag in, op formulier bij contact en dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op.

Rino trauma.jpg
bottom of page